ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อแตกต่างระหว่างบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสอง

 บ้านมือสอง  VS  บ้านมือหนึ่ง

  การลงทุนในบ้านและที่ดิน    นอกจากจะต้องตัดสินใจเลือกประเภทบ้านที่ใช้ในการลงทุนแล้ว

ยังต้องตัดสินใจอีกว่า จะเลือกลงทุนในบ้านใหมหรือ บ้านมือสอง ดี  ซึ่งทางเลือกในแต่ละลักษณะ

มีจุดเด่นและจุดด้อยในการลงทุนแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงต้องเลือกให้สอดคล้องกับ

แผนการลงุทนของแต่ละบุคคล

 การซื้อ บ้านมือสอง จัดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งในการลงทุน  

ซึ่งการซื้อ บ้านมือสอง  อาจมีเหตุผลดังนี้

 บ้านมือสอง ไม่ต้องการปลูกสร้างเอง  เพราะต้องการที่อยู่อาศัยเร่งด่วน  

ไม่มีเวลาที่จะรอการปลูกสร้างได้  เกรงจะประสบปัญหาต่างๆ

 ในขบวนการปลูกสร้างและปลูกบ้านใหม่อาจจะมีราคาแพงกว่าการซื้อ บ้านมือสอง

  ไม่ต้องการซื้อบ้านจัดสรร  เนื่องจากกำลังการซื้อไม่เพียงพอ  

หรือไม่ชอบระบบการซื้อแบบผ่อนส่ง

อาจจะชอบทำเลที่ตั้งของ บ้านมือสอง ที่จะซื้อ

 ชอบลักษณะรูปแบบของ บ้านมือสอง  ในกรณีนี้ บ้านมือสอง นั้น

อาจจะเป็นเรือนไทยที่ถูกต้องตามลักษณะโบราณจริง ๆ  ซึ่งอาจเป็นเรือนไทย  หลังคาสูง

 จั่วแหลมหรือเรือนไทยลักษณะรัชกาลที่ 5  หรือรัชกาลที่ 6  ซึ่งก็เป็นรูปแบบเฉพาะ  เช่น

หลังคาปั้นหยา  ช่องลมฉลุ  เป็นต้น  สำหรับผู้ที่จะซื้อ บ้านมือสอง

ในลักษณะที่กล่าวนี้  มักเป็นผู้อนุรักษ์นิยมชื่นชมของเก่าที่หายาก

อย่างไรก็ดี  การที่จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบ้านใหม่และ บ้านมือสอง

ว่าควรซื้อแบบไหนดีนั้น  ไม่อาจตอบได้ชัดว่าอย่างใดจะดีกว่ากัน  

เพราะแต่ละกรณี  มีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน  

สำหรับปัจจัยที่ผู้ซื้อน่าจะนำมาใช้พิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่น

ระหว่างบ้านใหม่และ บ้านมือสอง มีดังต่อไปนี้

 

คุณลักษณะเด่นของการซื้อบ้านใหม่ บ้านมือหนึ่ง

1.บ้านใหม่จะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งใหม่ทั้งหมด  ซึ่งอยู่ในสภาพดี

 ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแซมอีกเป็นระยะเวลานาน 

 ดังนั้นบ้านใหม่จึงมักสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้มากกว่า

2.บ้านใหม่มักจะมีการออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้าง 

ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ทันสมัยกว่า  ซึ่งทำให้มีโอกาสใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า 

และระยะเวลาการเสื่อมสภาพที่ยาวนานกว่า

3.บ้านใหม่จะให้โอกาสแก่ผู้เริ่มเข้าอยู่อาศัยเป็นครั้งแรก

ในการที่จะจัดการตกแต่งบ้านได้ง่าย และทำให้สะดวกกว่า


คุณลักษณะเด่นของการซื้อ บ้านมือสอง

1.บ้านมือสอง มักจะมีการก่อสร้างที่ประณีต

แข็งแรงทนทานดีกว่าบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้หรือปูนก็ตาม

2.บ้านมือสอง มักจะมีทำเลที่ตั้งดีกว่าบ้านใหม่ ๆ  เนื่องจาก บ้านมือสอง  

มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ที่ดินราคาไม่แพงมากนัก  สภาพแวดล้อมของ 

บ้านมือสอง จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมมูลกว่า

3.บ้านมือสอง มักจะมีอุปปกรณ์บางอย่างที่ติดอยู่กับตัวบ้านให้แล้ว 

ซึ่งเจ้าของเดิมได้ทำไว้  จึงไม่ต้องไปจัดหาใหม่  

และถ้ามีการคิดราคาสิ่งของเหล่านั้นก็จะได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดมาก

4. บ้านในโครงการสร้างใหม่  มักจะมีสาธารณะประโภคสาธารณูปการ

ยังไม่พร้อมสมบูรณ์  บางครั้งต้องรอให้มีการก่อสร้างต่อในเฟสสอง  

เฟสสาม  ทำสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดีนัก  ตรงข้ามกับ 

บ้านมือสอง ชุมชนจัดสรรที่สร้างเสร็จเรียบร้อนมานานพอสมควรแล้ว

เช่น  3-4  ปี  ชุมชนเหล่านี้จะค่อนข้างมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์

5.สามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม 

เพื่อนบ้านเรือนเคียงและผู้อยู่อาศัยในชุมชนว่าเขาเป็นใคร  

เป็นคนกลุ่มไหน  สำหรับการซื้อบ้านใหม่ในโครงการจัดสรรผู้ซื้อ

มักจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ซื้อบ้านที่ติดกับตน  แต่บ้านมือสอง 

ผู้ซื้อสามารถสอบถามทำความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้   

เพื่อหยั่งรู้ถึงอาชีพการงาน  รสนิยม  อัธยาศัยไมตรี 

ว่าเป็นประการใด  สามารถจะพึ่งพาอาศัย  เกื้อกูลกันได้หรือไม่  

หรือเมื่ออยู่ใกล้กันแล้วจะมีโอกาสเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้หรือไม่ 

ในบางครั้งผู้ซื้อพบว่ามีผู้ขาย บ้านมือสอง  ที่อยู่ใกล้กับญาติพี่น้อง  

หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่อาศัยมาก่อน  

ก็จะเป็นเงื่อนไขบวกประการหนึ่งในการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง 


 

 จากหนังสือ... ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แบบมืออาชีพ คุณอนุชา กุลวิสุทธิ์

 

 


 

 www.homelandchonburi.com ฉลอง.ปีที่ 15 ผู้นำบ้านมือสองชลบุรี มืออาชีพ บริการด้วยมาตรฐาน ผลงานชัดเจน
สำนักงาน... เลขที่ 108/63 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ใกล้ลุมพีนีคอนโดฯ โทร 081-3447752,081-5772705, E-mail:rattanahome16@hotmail.com, line:081-5772705